Xl Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Надзвичайні ситуації: безпека та захист»