Зарахування за співбесідою, у межах встановлених квот та першочергове зарахування