Історія навчального закладу

1973 рік - Черкаське пожежно-технічне училище
1997 рік - Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
2007 рік - Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

40 – років від навчання до героїзму (історичні моменти)

Свою історію навчальний заклад розпочав зі створення відповідно до наказу МВС СРСР від 26 червня 1973 року Черкаського пожежно-технічного училища. З 10 січня 1973 року по 29 червня 1981 року навчальний заклад очолював кавалер ордена Слави ІІІ та ІІ ступенів полковник внутрішньої служби Олег Едуардович Стоянович.

З 1 жовтня 1973 р. розпочалися заняття на щойно сформованих пожежно-тактичному, пожежно-технічному, пожежно-профілактичному циклах, на циклі суспільних наук та циклі військово-фізичної підготовки. З жовтня 1973 року розпочала діяльність навчальна пожежно-рятувальна частина.

З метою підвищення ефективності навчального процесу, створення та вдосконалення навчально-матеріальної бази, пожежної техніки та озброєння, поширення передового досвіду в жовтні 1974 р. в училищі було створено бюро раціоналізації та винахідництва.
У червні 1975 року училище відвідав міністр внутрішніх справ УРСР генерал-полковник міліції Іван Харитонович Головченко. Він побував на заняттях, спілкувався з курсантами та викладачами, відвідав їдальню, побутові приміщення. Міністр залишився задоволеним роботою особового складу, організацією навчально-виховного процесу, рівнем дисципліни і заохотив велику групу офіцерів та курсантів, а підполковника внутрішньої служби Костянтина Григоровича Тіпцова та курсанта Володимира Олексійовича Іванченка нагородив іменними годинниками.

Авторитет молодого навчального закладу МВС поступово зростав. Як високу ступінь довіри до колективу можна розглядати те, що з 1975 р. на базі Черкаського пожежно-технічного училища регулярно проводилася перепідготовка працівників пожежної охорони. Згодом училище стало базовим для проведення загальносоюзних нарад керівного складу пожежної охорони СРСР.

У 1979 році особовий склад училища розпочав підготовку до майбутнього несення служби на об’єктах Олімпіади-80 у Москві. Перед особовим складом навчального закладу стояло відповідальне завдання – забезпечувати громадський порядок в Олімпійському селищі. За успішне виконання завдання особовий склад училища був нагороджений дипломом Міжнародного олімпійського комітету та удостоївся подяки міністра внутрішніх справ СРСР.

З 30 червня 1981 року по 27 грудня 1994 року навчальний заклад очолював полковник внутрішньої служби Володимир Олексійович Лобода. Під його керівництвом в училищі велику увагу приділяли практичній діяльності з широким використанням технічних засобів. У навчальному процесі почали використовувати електронно-обчислювальну техніку, було створено замкнену систему внутрішнього телебачення, яка передавала інформацію в навчальні кабінети та курсантські підрозділи, з’явився перший кабінет інформатики.

В училищі діяло 26 навчальних кабінетів і лабораторій, навчальна пожежна частина, дві навчальні пожежні вежі, смуга з перешкодами, теплодимокамера, технічна частина з майстернями та гаражами. У розпорядженні особового складу був клуб на 500 місць, бібліотека з фондом понад 130 тисяч книг, спортзал. Головною метою удосконалення календарно-тематичних планів та програм стали практична направленість навчання, підвищення інтересу курсантів до своєї майбутньої професії. Дуже велике значення для вирішення цих питань мало створення в 1990 р. циклу практичного навчання. Тут була сконцентрована практична підготовка фахівця пожежної охорони за всіма напрямками: робота з технічним обладнанням, гасіння пожеж у спеціальних протигазах, управління автомобілем тощо. До речі, це був перший цикл практичного навчання серед усіх навчальних закладів МВС Радянського Союзу.

Важливе місце в житті училища займав спорт. Навчальний заклад виховав 16 майстрів спорту, 50 кандидатів у майстри спорту, 185 спортсменів 1-го розряду. Черкаське пожежно-технічне училище стало ініціатором щорічних змагань із пожежно-прикладного спорту на честь Героя Радянського Союзу Івана Онопрієнка.

У другій половині 80-х років ХХ ст. в Радянському Союзі виникають міжнаціональні конфлікти. Три батальйони, сформовані з офіцерів і курсантів, більш ніж півроку охороняли громадський порядок у Баку. Очолювали батальйони офіцери Валерій Павлович Дмитрюк, Валерій Григорович Некора, Василь Борисович Самчук. Місцеве населення з великою повагою ставилось до українських миротворців. Після закінчення служби в Баку МВС Азербайджану нагородило 15 осіб начальницького складу і 27 курсантів батальйону медалями, грамотами, цінними подарунками.

З 28 грудня 1994 року по 27 березня 2004 року та з 12 квітня 2005 року по 13 березня 2007 року навчальний заклад очолював кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, генерал-майор внутрішньої служби Микола Григорович Шкарабура.

12 травня 1995 року спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства внутрішніх справ України № 130/285 був створений Міжвідомчий навчально-науковий комплекс із підготовки спеціалістів для Державної пожежної охорони МВС України у складі Черкаського інженерно-технологічного інституту Міністерства освіти України та Черкаського пожежно-технічного училища МВС України.
У жовтні 1996 року в житті навчального закладу відбулася визначна подія: голова обласної державної адміністрації Василь Цибенко вручив училищу Прапор. Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 17 грудня 1996 року Черкаському пожежно-технічному училищу МВС України було надане право на здійснення освітньо-професійної діяльності за III рівнем акредитації.

9 червня 1997 року постановою Кабінету Міністрів України № 550 на базі училища було створено Черкаський інститут пожежної безпеки, якому присвоєно почесне ім’я Героїв Чорнобиля. З метою сприяння поліпшенню організації навчально-методичної та науково-дослідної роботи, всебічного висвітлення навчально-виховного процесу, громадського, спортивного життя інституту з квітня 1998 року в навчальному закладі розпочався випуск вісника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля – газети «Вогнеборець».

З 30 червня 1998 року на підставі наказу МВС України № 478 «Про вдосконалення структури Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України» розпочалася підготовка студентів на контрактній основі. Вперше в начальному закладі на денній формі навчання 24 студенти розпочали заняття у госпрозрахунковій групі.
З вересня 2000 р. згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах МВС України в інституті було відкрито ад’юнктуру. Підготовка ад’юнктів здійснювалася за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека». В квітні 2001 р. Державна акредитаційна комісія України надала інституту право на підготовку фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
У листопаді 2001 р. від імені Президента України заступник Державного секретаря МВС України генерал-полковник міліції Микола Іванович Ануфрієв вручив інституту державний Прапор МВС України нового зразка.

У липні 2002 року навчальний заклад був акредитований за IV рівнем акредитації. З 2002 року Вчена рада інституту отримала право розглядати питання щодо присвоєння вченого звання «доцент».
За результатами громадського опитування та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України колектив інституту в 2002 році був удостоєний високої нагороди Міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» в номінації «За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів для пожежної охорони України» – срібної медалі «Незалежність України». У червні 2003 року за значні досягнення в розвитку вітчизняної системи вищої освіти, високий рівень науково-педагогічної роботи, підготовку спеціалістів для оперативно-рятувальної служби отримав диплом лауреата Рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська-2003». У січні 2004 року інститут був нагороджений «Орденом пошани» Міжнародної кадрової академії.


З 2 квітня 2004 року по 11 квітня 2005 року навчальний заклад очолював кандидат технічних наук, доцент, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Степанович Бабенко.

У 2004 році зведений батальйон Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля був удостоєний високої честі представляти Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій у парадах військ, які пройшли у м. Києві з нагоди 13-ї річниці незалежності України та 60-річчя визволення України від фашистських загарбників.


14 жовтня 2004 р. вперше 224 курсанти-першокурсники складали Присягу працівника служби цивільного захисту України. Інститут відвідав Міністр України з питань надзвичайних ситуацій генерал-полковник внутрішньої служби Григорій Васильович Рева. Було відкрито православний храм-каплицю на честь ікони Божої Матері «Неопалима купина».


У червні 2005 року була здана в експлуатацію нова база газодимозахисної служби. 17 лютого 2006 року відбулося урочисте відкриття спортивно-оздоровчого комплексу навчального закладу, на якому були присутні заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Петрович Медвідь, представники влади та громадських організацій міста.


Рішеннями ДАК від 26 червня 2007 року Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України було визнано акредитованим з напряму 6.170203 «Пожежна безпека» за спеціальностями 6.170203, 7.092801, 8.092801 «Пожежна безпека» за ІІ, ІІІ та ІV рівнем.

30 серпня 2007 року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 681 інститут був перетворений в Академію пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України. З квітня 2008 року в Академії почав видаватися науковий часопис «Пожежна безпека: теорія і практика», який згодом був внесений до переліку фахових видань ВАК України.

З 17 січня 2008 року по 16 березня 2010 року навчальний заклад очолював кандидат психологічних наук, доцент, генерал-лейтенант служби цивільного захисту Віталій Петрович Бут.

У жовтні 2008 року кінологічні розрахунки Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля були занесені до Європейського реєстру міжнародних місій з пошуково-рятувальних робіт.

У грудні 2008 р. лабораторія контролю за обігом небезпечних речовин, яка є структурним підрозділом академії, єдина серед навчальних закладів держави, успішно пройшла атестацію на технічну компетентність і незалежність щодо вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час контролю стану навколишнього природного середовища та моніторингу надзвичайних ситуацій.

Значна увага приділялася науковій діяльності курсантів, студентів та слухачів. У 2006 році було започатковано проведення Дня курсантсько-студентської науки, в рамках якого проводиться загальноакадемічна конференція та виставка науково-технічної творчості. Протягом 2007, 2008 років було підготовлено і подано до участі в конкурсах 59 наукових робіт курсантів, студентів та слухачів. Загалом, починаючи з 2002 року, 69 курсантів, студентів та слухачів стали переможцями та призерами всеукраїнських конкурсів (олімпіад), а 6 – стипендіатами від організацій та установ, що підтримують молодих науковців. Курсанти та студенти академії у співдружності з делегаціями профільних навчальних закладів Польщі, Литви, Румунії, Німеччини та Естонії почали щороку брати участь у міжнародних навчаннях «European Rescue Workshop Fenix».


З 14 березня 2007 року по 16 січня 2008 року та з 17 червня 2010 року по 26 червня 2013 року навчальний заклад очолював кандидат психологічних наук, професор, генерал-майор служби цивільного захисту Микола Андрійович Кришталь.

У вересні 2010 р. оргкомітет Всеукраїнської програми «Золоті руки країни» нагородив академію статуеткою та дипломом Лауреата Програми 2010 року за значні трудові здобутки у справі підготовки фахівців для органів і підрозділів цивільного захисту України та з нагоди Дня рятівника.

Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії України від 25.05.2012 року навчальний заклад отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямами 6.030102 «Психологія», 6.050201 «Системна інженерія» та 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». А напередодні вступної кампанії 2012 року газета «Освіта України» оприлюднила рейтинг кращих ВНЗ України, складений Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України. Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля увійшла до категорії вищих навчальних закладів України з права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та посіла четверте місце.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 жовтня за № 1204 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 26.10.2012 р.» було розширено перелік наукових спеціальностей в ад’юнктурі академії – отримано дозвіл на підготовку ад’юнктів за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. Академія також отримала ліцензію на здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів з напряму 6.170201 «Цивільний захист», перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 7.17020301 «Пожежна безпека», підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань 1701 «Цивільна безпека» та підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами.
Своє 40-річчя навчальний заклад зустрічає новими здобутками. З 28 лютого по 2 березня 2013 р. представники академії брали участь у роботі IV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013». Виставку, що вже за традицією презентує на огляд широкої громадськості найкращі досягнення освітян України, відкривали заступник Міністра освіти і науки України Олексій Сергійович Дніпров, Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень. Академія на гідному рівні представила систему підготовки фахівців для органів управління та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та була нагороджена дипломом та золотою медаллю в номінації «Упровадження системи компетенцій у навчальний процес як основи якісної професійної підготовки фахівців вищої освіти». А рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля було відкрито спеціалізовану вчену раду К 73.736.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 «Пожежна безпека». Перший захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 19 вересня 2013 року.


Наказом ДСНС України від 27 червня 2013 р. № 402 тимчасово виконуючим обов’язки ректора академії був призначений випускник навчального закладу, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник, заслужений працівник цивільного захисту України, академік Академії будівництва генерал-майор служби цивільного захисту Василь Миколайович Андрієнко.

Саме він, перебуваючи на керівних посадах апарату МНС України, усіляко сприяв розбудові нині діючого Спортивно-оздоровчого комплексу академії, завдяки чому з лютого 2006 року курсанти навчального закладу мають змогу займатися багатьма популярними видами спорту в одній із найсучасніших спортивних споруд міста.

Сьогодні велика увага приділяється забезпеченню комфортного проживання курсантів. Здійснюється реконструкція і переобладнання всіх приміщень курсантської їдальні, яка після закінчення робіт буде відповідати всім сучасним стандартам, у тому числі й естетичним. З вересня 2013 року, вперше за існування навчального закладу, курсанти мають змогу відпочивати на переобладнаних ліжках з ортопедичними матрацами.

Триває кропітка робота з переоснащення ряду навчальних аудиторій та лабораторій відповідно до вимог сьогодення.

В академії проведено перший набір на навчання іноземців – представників Азербайджанської Республіки.

За роки свого існування навчальний заклад підготував понад тринадцять тисяч молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів, які нині працюють як в Україні, так і в багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя. Гордістю навчального закладу є Герої Радянського Союзу, посмертно нагороджені Почесною відзнакою Президента України – зіркою “За мужність”, лейтенанти внутрішньої служби Володимир Правик та Віктор Кібенок. Загалом понад 350 випускників училища брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нині серед колишніх вихованців академії – 25 генералів, які з гордістю несуть звання випускника навчального закладу не лише в Україні, але й далеко за межами держави.


У навчальному закладі створені всі умови для фізичного загартування курсантів і студентів, цікавого та змістовного відпочинку. В навчальному закладі культивується 20 видів спорту. За роки існування академії підготовлені 4 заслужених майстри спорту, 25 майстрів спорту міжнародного класу, 230 майстрів спорту, велика кількість спортсменів-розрядників. Серед вихованців навчального закладу – чемпіони та призери чемпіонатів світу і Європи, як з пожежно-рятувального, так і з інших видів спорту, учасники Олімпійських ігор у Пекіні та Лондоні.
Навчальний заклад є центром прикладних наукових досліджень у галузі цивільної безпеки, запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. В академії сформувалися та активно працюють власні наукові школи. Колектив Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля плідно співпрацює з підрозділами ДСНС усіх регіонів України та зарубіжними колегами, для чого укладені двосторонні угоди про співробітництво в галузі вдосконалення підготовки фахівців для оперативно-рятувальної служби та науково-дослідну співпрацю з провідними вищими навчальними закладами Польщі, Росії, Білорусі, Казахстану, Болгарії, Німеччини та Азербайджану.

Свою історію академія розпочала зі створення відповідно до наказу МВС СРСР від 26 червня 1973 року Черкаського пожежно-технічного училища.

12 травня 1995 року спільним наказом Міністерства освіти України та Міністерства внутрішніх справ України № 130/285 був створений Міжвідомчий навчально-науковий комплекс із підготовки спеціалістів для Державної пожежної охорони МВС України у складі “Черкаського інженерно-технологічного інституту Міністерства освіти України” та “Черкаського пожежно-технічного училища МВС України”.

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 17 грудня 1996 року Черкаському пожежно-технічному училищу МВС України було надане право на здійснення освітньо-професійної діяльності за III рівнем акредитації.

9 червня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України № 550 на базі училища було створено Черкаський інститут пожежної безпеки, якому присвоєно ім’я Героїв Чорнобиля.

Рішеннями ДАК від 26 червня 2007 року (протокол № 67; наказ МОН України від 09.07.2007 р. № 1843-л) Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України було визнано акредитованим з напряму 6.170203 “Пожежна безпека” за спеціальностями 6.170203, 7.092801, 8.092801 “Пожежна безпека” за ІІ, ІІІ та ІV рівнем (сертифікат про акредитацію від 01.11.2007 р., серія НД-ІV № 245634).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 681-р Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля було перетворено в Академію пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

За кілька десятиліть діяльності навчального закладу було підготовлено майже десять тисяч фахівців для органів управління та підрозділів оперативно-рятувальної служби України та країн СНД. Серед випускників навчального закладу Герої Радянського Союзу, кавалери Почесної відзнаки Президента України – зірки “За мужність” – лейтенанти внутрішньої служби Володимир Правик і Віктор Кібенок, які здійснили свій безсмертний подвиг під час ліквідації в 1986 році аварії на Чорнобильській АЕС. Сотні випускників за мужність і професійну майстерність нагороджені високими урядовими нагородами.

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля здійснює освітню діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців із наданням вищої освіти зі спеціальності “Пожежна безпека” на рівні кваліфікаційних вимог до “бакалавра”, “спеціаліста” та “магістра” (ліцензія від 01.11.2007 р., серія АВ № 363587) на денній та заочній формах навчання, за державним замовленням та на платних засадах.