До 3-го Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. Засідання секції «Вища освіта і наукова робота»

27 жовтня 2011 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулося засідання секції “Вища освіта і наукова робота” на якій було обговорено матеріали ІІІ Всеукраїнського з`їзду працівників освіти.

У засіданні взяли участь делегати з’їзду – ректори та викладачі провідних навчальних закладів України, вчені та науковці Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук, представники студентських організацій та ЗМІ.

У роботі з’їзду взяли участь 1000 делегатів з усіх регіонів України, зокрема майже 200 представників закладів вищої освіти.

Делегатом з’їзду від Черкаської області обрано ректора Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України, кандидата психологічних наук, професора Миколу Кришталя, який у складі делегації Черкащини взяв участь у засіданні секції, присвяченої питанням вищої освіти.

Під час засідання було обговорено нову редакцію проекту Закону України “Про вищу освіту”, проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки та ухвалено пропозиції до резолюції від секції на ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.

Слід зазначити, що в основу змін у вищій освіті покладено два підходи: перший реформування системи вищої освіти відповідно до умов соціально орієнтованої економіки України; другий – адаптація до Європейського простору вищої освіти.

У своїх виступах представники вищих навчальних закладів, науковці запропонували розширити законопроект про вищу освіту у питаннях розвитку наукової діяльності, окреслили такі нововведення, як надання прав на господарську діяльність ВНЗ, встановлення державних податкових пільг, можливість навчальних закладів самостійно розпоряджатися отриманими коштами тощо.

28 жовтня 2011 року на пленарному засіданні ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти планується розглянути проект Закону про вищу освіту та Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Крім того, буде обговорено звернення делегатів з’їзду до Верховної Ради України з метою синхронізації зусиль щодо оновлення законодавчої бази.