В ЧlПБ відбулися фахові вступні випробовування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

В ЧlПБ відбулися фахові вступні випробовування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

22 – 23 липня в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України проходили фахові вступні випробовування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія».
Випробування за даною спеціальністю проводяться для абітурієнтів, що вступають на основі освітнього рівня бакалавр для здобуття освітнього рівня магістр. Тож претенденти складали теоретичний іспит, що є завершальним кроком, який свідчить про їх бажання підвищити свій освітній ступінь.
Досконала під¬готовка психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей від¬повідно до вимог професії, активне професійне спіл¬кування — все це дає курсантам та студентам ЧІПБ можливість підтвердити показник фаховості, отримавши в майбутньому ступінь магістра.
Також інститут має потужну навчально-матеріальну базу та висококваліфікований викладацький склад, які позитивно вплинуть на підготовку майбутніх професіоналів.


Відділ зв’язків з ЗМІ та РГ