О Г О Л О Ш Е Н Н Я

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Національний університет цивільного захисту України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України:
• завідувач кафедри управління у сфері цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• професор кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• професор кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• професор кафедри організації заходів цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• професор кафедри психології діяльності в особливих умовах (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• доцент кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – земельне та аграрне право, судові та правоохоронні органи, цивільне право, екологічне та природоресурсове право;
• доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – господарське право, юридична деонтологія, проблеми бюджетного права і процесу;
• доцент кафедри суспільних наук (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – історія та культура України, філософія і методологія науки, культурологія;
• доцент кафедри суспільних наук (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – глобальні проблеми сучасності, методологія та організація наукових досліджень, історія законодавчої політики Української держави;
• доцент кафедри іноземних мов (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – іноземна мова (англійська мова) для міжнародного тестування;
• доцент кафедри іноземних мов (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – іноземна мова (англійська мова);
• доцент кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• доцент кафедри спеціальної та фізичної підготовки (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• (0,5 посадового окладу) доцент кафедри організації заходів цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – виробнича санітарія, підготовка з надання домедичної допомоги;
• старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки (вакантна з 01 вересня 2019 року);

• викладач кафедри техніки та засобів цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки (вакантна з 01 вересня 2019 року);
• викладач кафедри вищої математики та інформаційних технологій (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – основи інформаційних технологій;
• викладач кафедри організації заходів цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2019 року); дисципліни для викладання – грунтознавство, техноекологія, гідрологія, геологія з основами геоморфології.
Вимоги до претендентів на посади:
• завідувача кафедри – наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри;
• професора – наявність наукового ступеня та/або вченого звання відповідно до профілю кафедри;
• доцента – вища освіта відповідно до профілю кафедри, наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання;
• старшого викладача, викладача – вища освіта відповідно до профілю кафедри.
Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає через секретаря конкурсної комісії інституту такі документи:
• заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, написану власноруч (нотаріально-посвідчену заяву в разі надіслання документів поштою);
• документи про освіту, наукові ступені, вчені звання;
• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
• список наукових праць (засвідчений в установленому порядку);
• копія паспорту або інший документ, який посвідчує особу;
• письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних.
Претендент, який працює в інституті, для участі у конкурсному відборі подає на ім’я ректора заяву та список наукових праць, засвідчений ученим секретарем.
Строк подання заяв та документів – протягом 1 місяця з дня опублікування оголошення.
Адреса: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034, тел.: (0472) 55-16-62.