У ЧlПБ здійснюється акредитаційна експертиза освітньої діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

У ЧlПБ здійснюється акредитаційна експертиза освітньої діяльності другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2019 року № 253-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право» освітньо-професійної програми «Право» у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України з 15 квітня 2019 року розпочала роботу експертна комісія у складі: голови комісії Іншина Миколи Івановича – завідувача кафедри трудового права та соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора юридичних наук, професора та члена комісії Кучука Андрія Миколайовича – професора кафедри права та методики викладання правознавства Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктора юридичних наук, доцента.


Відділ зв’язків з ЗМІ та РГ