Суб’єктам декларування

Суб’єктам декларування

1 січня розпочався етап подання суб’єктами декларування до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), щорічних електронних декларацій за 2018 рік.
З метою підвищення професійного рівня та правової свідомості, формування однакового підходу до розуміння і застосування норм антикорупційного законодавства в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України в системі службової підготовки було проведено навчання щодо роз’яснення особливостей подання уповноваженими особами е-декларацій, а також наголошено на типових помилках під час їх заповнення. Фахівець сектору з питань запобігання та виявлення корупції інституту Коломієць Денис обговорив із співробітниками практичні аспекти функціонування системи запобігання корупції в Україні та впровадження електронного декларування. Нагадуємо, що роз’яснення з приводу заповнення е-декларацій знаходяться на сайті ЧІПБ в розділі «Запобігання корупції».
Слід зазначити, що в умовах активної протидії проявам корупції керівництво інституту приділяє постійну увагу питанням реалізації державної антикорупційної політики в навчальному закладі.
В черговий раз наголошуємо на необхідності виконання ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», щодо повідомлення Національного агентства у разі:
– відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента;
– суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Сектор з питань запобігання
та виявлення корупції