Професор Микола Шкарабура провів відкриту показову загальноінститутську лекцію

Професор Микола Шкарабура провів відкриту показову загальноінститутську лекцію

З метою узагальнення прогресивного досвіду навчання, демонстрації сучасних методик викладання, новітніх освітніх технологій, способів досягнення навчальних та виховних цілей заняття, надання методичної допомоги молодим науково-педагогічним працівникам, які перебувають на шляху свого становлення, професором кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт факультету оперативно-рятувальних сил кандидатом технічних наук, доцентом Заслуженим працівником освіти України генерал-майором внутрішньої служби Миколою Шкарабурою 5 листопада проведено відкриту показову загальноінститутську лекцію з навчальної дисципліни «Управління пожежогасінням» для здобувачів вищої освіти, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за темою № 7 «Порядок проведення тактико-спеціальних навчань».
Микола Григорович на високому професійному, науковому та методичному рівнях виклав присутнім навчальний матеріал стосовно організаційного та ресурсного забезпечення при плануванні та підготовці тактико-спеціальних навчань; методики проведення навчань, а також підбиття підсумків, оформлення організаційно-розпорядчих документів, використовуючи при цьому методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності курсантів.
Заняття вирізнялось чіткою композиційною побудовою, логічною послідовністю та взаємозв’язком окремих його частин, використанням елементів зворотного зв’язку, відображенням дискусійних питань та постановкою наукових проблем.
Відповідаючи дидактичним принципам, лекція виступила як своєрідна школа передового досвіду.


Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт