У ЧlПБ здійснюється акредитаційна експертиза освітньої діяльності другого рівня вищої освіти (магістерського) за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

У ЧlПБ здійснюється акредитаційна експертиза освітньої діяльності другого рівня вищої освіти (магістерського) за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 за № 1555-Л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Цивільний захист» у Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України з 22 жовтня 2018 року розпочала роботу експертна комісія у складі: голови комісії Бєлікова Анатолія Серафімовича – доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури та члена комісії Єременка Сергія Анатолійовича – кандидата технічних наук, доцента, заступника начальника з навчальної та методичної роботи Інституту державного управління у сфері цивільного захисту.


Кафедра ОЗЦЗ