ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

Національний університет цивільного захисту України оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України:
• професор кафедри іноземних мов (0,5 посадового окладу) (вакантна з 01 вересня 2018 року);
• доцент кафедри безпеки об’єктів будівництва та охорони праці (вакантна з 01 вересня 2018 року);
• доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах (вакантна з 01 вересня 2018 року);
• доцент кафедри спеціальної та фізичної підготовки (вакантна з 01 вересня 2018 року);
• старший викладач кафедри управління у сфері цивільного захисту (вакантна з 01 вересня 2018 року);
• викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки (вакантна з 01 вересня 2018 року);
Вимоги до претендентів на посади:
• професора – вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь відповідно до профілю кафедри; вчене звання; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років;
• доцента – вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь відповідно до профілю кафедри; вчене звання; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років;
• старшого викладача, викладача – вища освіта (магістр, спеціаліст).
Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає через секретаря конкурсної комісії інституту такі документи:
• заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, написану власноруч (нотаріально-посвідчену заяву в разі надіслання документів поштою);
• додаток до заяви про участь у конкурсному відборі при заміщенні посад науково-педагогічних працівників;
• документи про освіту, наукові ступені, вчені звання;
• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
• список наукових праць (засвідчений в установленому порядку);
• копія паспорту або інший документ, який посвідчує особу;
• письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних.
Претендент, який працює в інституті, для участі у конкурсному відборі подає на ім’я ректора заяву та список наукових праць засвідчений ученим секретарем.
Строк подання заяв та документів – 9 серпня 2018 року включно.
Адреса: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034, тел.: (0472) 55-16-62.