Відбувся відкритий захист докторської дисертації Юлії Ненько

Відбувся відкритий захист докторської дисертації Юлії Ненько

27 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті відбувся відкритий захист дисертаційної роботи завідувача кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України Юлії Ненько (на фото) на тему: «Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Хомич Лідія Олексіївна).

ННВВ