Виїзні заняття для студентів спеціальності «Екологія»

Виїзні заняття для студентів спеціальності «Екологія»

З 10 до 11 травня на території Канівського природного заповідника викладачем кафедри організації заходів цивільного захисту ЧІПБ Русланом Зайцем спільно з науковими співробітниками заповідника: Василем Шевчиком та Олександром Полішко для студентів другого курсу спеціальності «Екологія» були проведені виїзні заняття з дисциплін «Гідрологія» та «Геологія з основами геоморфології».
Під час занять студенти ЧІПБ ознайомилися з основними видами діяльності та функціональними завданнями заповідника, його фізико-географічним районуванням і різноманітністю мікрокліматичних умов, ґрунтового й рослинного покривів та представниками тваринного світу. Протягом занять студенти мали змогу побачили еталонні заплавні острови, яких, після створення на Дніпрі каскаду водосховищ, майже не залишилося.


Кафедра ОЗЦЗ