Співробітники ЧlПБ взяли участь у регіональній нараді з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації

Співробітники ЧlПБ взяли участь у регіональній нараді з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації

3 березня в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини співробітники ЧІПБ: учений секретар кандидат історичних наук, доцент Сергій Биченко та начальник ад’юнктури кандидат економічних наук, доцент підполковник с. ц. з. Марія Куценко спільно з проректорами з наукової роботи, головами спеціалізованих вчених рад, деканами та завідувачами кафедр, викладачами та аспірантами УДПУ, вченими секретерами, завідувачами аспірантури та докторантури закладів вищої освіти Черкаської області, під головуванням директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Андрія Шевцова взяли участь у регіональній нараді з питань підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.
Зустріч була присвячена актуальним питанням реформування процесів підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, проблемам громадського контролю над якістю дисертаційних досліджень та академічних публікацій у площині академічної свободи та автономії закладів вищої освіти, а також доброчесності учасників освітнього процесу.
Директор Департаменту Андрій Шевцов у вступній доповіді окреслив коло завдань які потребують вирішення учасниками процесів присудження наукових ступенів, зокрема складання нових правил нормативно-правового поля щодо створення та акредитації спеціалізованих вчених рад, реформування процедур присудження наукових ступенів, стимулювання та забезпечення дотримання науковцями академічної доброчесності, офіційного визнання наукових публікацій, які містять основні наукові результати дисертації здобувачів наукових ступенів. Також А. Шевцов повідомив про роботу МОН України у цій сфері, зокрема про Наказ щодо затвердження нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, введення в дослідну експлуатацію системи електронної реєстрації захищених дисертацій в онлайн-режимі, удосконалення роботи експерних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН, створення Національного репозитарію академічних текстів, ресурси якого будуть допоміжним засобом для перевірки академічних текстів на текстові запозичення. Роз’яснив деякі аспекти застосування процедур експертного оцінювання дослідницької кваліфікації здобувачів наукових ступенів та їхніх дисертаційних праць і закликав учасників наради взяти участь у підготовці пропозицій та коментарів для вдосконалення процедури і нормативно-правових актів щодо атестації кадрів вищої кваліфікації, акцентував увагу присутніх на необхідність поліпшити якість дисертаційних досліджень, дотримуватись процесуальних вимог оцінювання і визначення рівня кваліфікації здобувачів наукових ступенів, активно впроваджувати академічну доброчесність та заходи із запобігання текстових запозичень в наукових працях.
Учасники наради розглянули різні аспекти розроблення нового Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), проектів нових редакцій Порядку присудження наукових ступенів, положень про спеціалізовані вчені ради та про експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН.
З більш розширеною інформацією щодо розглянутих на нараді питань можна ознайомитись на сторінці «Facebook» директора Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Шевцова Андрія Гаррієвича (https://www.facebook.com/shevtsov.andrey.1/posts/1860746170642908) та інтернет-сторінках освітнього порталу «Педагогічна преса» (http://pedpresa.ua/190412-pro-reformy-v-systemi-atestatsiyi-kadriv-vyshhoyi-kvalifikatsiyi.html

Учений секретар ЧІПБ
к. і. н. доцент С. Биченко