Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля надає якісну освіту європейського зразка

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля надає якісну освіту європейського зразка

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України – це престижний освітній заклад із багаторічними славними традиціями й високими досягненнями, який надає якісну освіту європейського зразка. В інституті працюють 13 професорів та 16 докторів наук, 113 кандидатів наук, які виховують майбутніх фахівців для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: «Пожежна безпека», «Цивільна безпека», «Психологія», «Екологія», «Публічне управління та адміністрування», «Право» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» на денній і заочній формах навчання, на 3 факультетах: оперативно-рятувальної сил; пожежної безпеки; цивільного захисту, як за державним замовленням, так і на платних засадах.
Інститут надає освітні послуги з перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань «Цивільна безпека» та з підготовки іноземних громадян.
На базі ЧІПБ функціонує єдина серед споріднених навчальних закладів ДСНС України кінологічна пошуково-рятувальна група, розрахунки якої внесені до Європейського реєстру міжнародних місій з пошуково-рятувальних робіт.
Викладачі, співробітники, курсанти та студенти інституту активно беруть участь у міжнародних семінарах, конференціях, практичних та теоретичних навчаннях, тренінгах, стажуваннях, спортивних змаганнях та чемпіонатах Європи і світу, а також програмі академічної мобільності Erasmus+.
З 2004 року співробітники і курсанти інституту разом з делегатами з Білорусії, Естонії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Румунії та США беруть участь у щорічних Міжнародних рятувальних навчаннях «European Rescue Workshop Fenix», які організовуються Головною школою пожежної служби (м. Варшава, Республіка Польща).
У 2016 році Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля було зараховано до Європейської асоціації навчальних закладів пожежних служб.
У навчальному закладі культивується понад два десятки видів спорту, функціонує спортивний клуб «Рятівник». За роки існування навчального закладу підготовлено 4 заслужених майстри спорту, 25 майстрів спорту України міжнародного класу, 230 майстрів спорту, значну кількість спортсменів-розрядників.

Відділ зв’язків з ЗМІ та РГ