Розроблений співробітниками ЧlПБ програмний комплекс використовується в підрозділах служби порятунку

Розроблений співробітниками ЧlПБ програмний комплекс використовується в підрозділах служби порятунку

Представниками кафедри організації заходів цивільного захисту в рамках виконання науково-дослідної роботи у 2016 році було розроблено програмний комплекс «Електронна база вихідних даних розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації», яка передбачає:
– створення бази даних та інформаційної системи для аналізу стану впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту в Україні;
– взаємодію з базою даних (створення нових записів, редагування та оновлення існуючих записів);
– структуру бази даних оптимізовану для обробки основних даних щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту на об’єктах будівництва;
– програмний комплекс забезпечує автоматизацію, уніфікацію та удосконалення роботи фахівців у сфері цивільного захисту;
– програмний комплекс надає можливість швидко та ефективно аналізувати дані щодо діяльності у сфері забезпечення інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час будівництва;
– автоматичне формування електронного документа для роботи в офісних програмах;
– виведення інформації на друк;
– можливість вибірки об’єктів відповідно до їхнього географічного розташування.
У 2017 році програмний комплекс було впроваджено в підрозділах ДСНС України, де він використовується для ефективної обробки даних у розділах інженерно-технічних заходів цивільного захисту об’єктів будівництва. У 2018 році на основі надісланих пропозицій та зауважень від територіальних підрозділів ДСНС України планується удосконалити інтерфейс зазначеного програмного комплексу.

Кафедра організації
заходів цивільного захисту