Загальні збори курсантів і студентів на факультетах

Загальні збори курсантів і студентів на факультетах

З 7 до 11 вересня в інституті відбувалися загальні збори курсантів і студентів на факультетах. За порядком денним розглядалися організаційні питання роботи органів студентського (курсантського) самоврядування на факультетах та проводилися, у відповідності до норм чинного законодавства, вибори голів, заступників голів та секретарів рад студентського (курсантського) самоврядування факультетів навчального закладу.
Органи студентського (курсантського) самоврядування є невід’ємною частиною інституту, а їх робота направлена на участь курсантів і студентів в управлінні навчальним закладом, забезпечення захисту прав та інтересів осіб, що навчаються у виші.
Також на загальних зборах курсантів і студентів обрали представників від факультетів на Конференцію курсантів і студентів інституту та визначили представників на вибори очільника Ради курсантського (студентського) самоврядування інституту.


Відділ зв’язків з ЗМІ та РГ