Черкаський інститут пожежної безпеки надає якісну освіту європейського зразка

Черкаський інститут пожежної безпеки  надає якісну освіту європейського зразка

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України – це престижний освітній заклад із багаторічними славними традиціями й високими досягненнями, який надає якісну освіту європейського зразка. В інституті працюють 13 професорів та 13 докторів наук, 110 кандидатів наук, які виховують майбутніх фахівців для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями: «Пожежна безпека», «Цивільна безпека», «Психологія», «Екологія», «Право» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» на денній і заочній формах навчання, на 3 факультетах: оперативно-рятувальної сил; пожежної безпеки; цивільного захисту, як за державним замовленням, так і на платних засадах.
Інститут надає освітні послуги з перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів у галузі знань «Цивільна безпека» та з підготовки іноземних громадян.
На базі ЧІПБ функціонує єдина серед споріднених навчальних закладів ДСНС України кінологічна пошуково-рятувальна група, розрахунки якої внесені до Європейського реєстру міжнародних місій з пошуково-рятувальних робіт.
Викладачі, співробітники, курсанти та студенти інституту активно беруть участь у міжнародних семінарах, конференціях, практичних та теоретичних навчаннях, тренінгах, стажуваннях, спортивних змаганнях та чемпіонатах Європи і світу, а також програмі академічної мобільності Erasmus+.
З 2004 року співробітники і курсанти інституту разом з делегатами з Білорусії, Естонії, Франції, Німеччини, Латвії, Литви, Румунії та США беруть участь у щорічних Міжнародних рятувальних навчаннях «European Rescue Workshop Fenix», які організовуються Головною школою пожежної служби (м. Варшава, Республіка Польща).
У 2016 році Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля було зараховано до Європейської асоціації навчальних закладів пожежних служб.
У навчальному закладі культивується понад два десятки видів спорту, функціонує спортивний клуб «Рятівник». За роки існування навчального закладу підготовлено 4 заслужених майстри спорту, 25 майстрів спорту України міжнародного класу, 230 майстрів спорту, значну кількість спортсменів-розрядників.
Додаткова інформація на сайті інституту www.fire.ck.ua

Відділ зв’язків з ЗМІ та РГ