О Г О Л О Ш Е Н Н Я

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Національний університет цивільного захисту України оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України:
• завідувач кафедри пожежно-профілактичної роботи;
• професор кафедри автоматичних систем безпеки та електроустановок;
• професор кафедри психології діяльності в особливих умовах;
• професор кафедри спеціальної та фізичної підготовки;
• професор кафедри управління у сфері цивільного захисту;
• доцент кафедри вищої математики та інформаційних технологій;
• старший викладач кафедри організації заходів цивільного захисту (0,25 посадового окладу);
• старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки;
• старший викладач кафедри управління у сфері цивільного захисту (0,5 посадового окладу);
• викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.
Вимоги до претендентів на посади:
• завідувача кафедри – вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років;
• професора – вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь відповідно до профілю кафедри; вчене звання; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;
• доцента – вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь відповідно до профілю кафедри; вчене звання; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;
• старшого викладача, викладача – вища освіта (магістр, спеціаліст).
Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає через секретаря конкурсної комісії інституту такі документи:
• заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, написану власноруч (нотаріально-засвідчену заяву в разі надіслання документів поштою);
• документи про освіту, наукові ступені, вчені звання;
• документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
• список наукових праць (засвідчений в установленому порядку);
• паспорт або інший документ, який посвідчує особу;
• письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на обробку персональних даних.
Претендент, який працює в інституті, для участі у конкурсному відборі подає на ім’я ректора заяву та список наукових праць засвідчений ученим секретарем.
Строк подання заяв та документів – 1 місяць з дня опублікування оголошення.
Адреса: вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, 18034, тел.: (0472) 55-16-62.