VIII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

VIII Міжнародна науково-практична конференція  «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

З 18 до 19 травня працівниками Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України було проведено VIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій».
Метою організації конференції було обговорення питань, пов’язаних з проблемами та перспективами впровадження новітніх розробок, технологій та методів, що застосовуються під час гасіння пожеж, ліквідацій надзвичайних ситуацій та їх наслідків.
За програмно-реєстраційними даними у конференції (очно та заочно) взяли участь 453 учасника, з них 25 докторів наук та 135 кандидатів наук з України, Білорусі, Литви, Грузії, Болгарії, Польщі, В’єтнаму та Канади.
На початку конференції т. в. о. начальника ЧІПБ полковник с. ц. з. Станіслав Басараб привітав учасників та зазначив: «Успішне попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій неможливе без наукових пошуків у напрямі розробки ефективних технологій запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, глибокого вивчення всіх складних процесів і взаємодій, які супроводжують стихійні лиха та техногенні катастрофи. Тож проблеми теорії та практики ліквідації надзвичайних ситуацій, а також усі питання, пов’язані з попередженням їх виникнення та мінімізацією наслідків, викликають виправданий інтерес та є актуальними у світлі реалізації основних завдань та вимог Кодексу цивільного захисту України».
На пленарному засіданні були заслухані 7 доповідей. Загалом робота конференції відбувалася у чотирьох тематичних секціях: «Реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та ліквідація їх наслідків»; «Розвиток, застосування засобів цивільного та протипожежного захисту»; «Фізико-хімічні процеси, чинники їх виникнення та моделювання в умовах пожеж і надзвичайних ситуацій» та «Методи та засоби навчання, як елементи системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки».
На секційних засіданнях було заслухано 24 доповіді науково – педагогічних працівників, ад’юнктів, студентів та курсантів, до сфери інтересів яких відносяться питання пожежної та техногенної безпеки, а також цивільного захисту.
Під час конференції був охоплений широкий спектр питань щодо тактичної підготовки особового складу підрозділів ДСНС України, технічного забезпечення гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт, застосування інформаційних технологій у дослідженні та моделюванні надзвичайних ситуацій, які висвітлювались на пленарному засіданні та секціях.
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» продемонструвала високий науковий рівень доповідей та повідомлень з різних аспектів досліджуваної проблеми і зібрала чималу кількість науковців, педагогів вищої школи, зокрема, і представників практичних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які займаються проведенням фундаментальних і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і території від техногенних аварій та природних катастроф.
В рамках проведення конференції було підписано угоду про співробітництво між Інститутом підготовки та підвищення кваліфікації Білоруського державного педагогічного університету та ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.


Відділ зв’язків з ЗМІ та РГ