Доведення інформації до суб’єктів декларування

Державною службою України з надзвичайних ситуацій з метою належного виконання пункту 1 статті 45 Закону України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон), відповідно до окремого доручення ДСНС від 05.12.2017 № В-256 щодо реалізації рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 р. за №958/29088 (із змінами), на офіційному веб-сайті ДСНС розміщено наступні рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз’яснення, порядки у тому числі:

Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № З, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089,

http://nazk.gov.ua/sites/default/files/poryadok_vedennya_reestru.pdf;

“Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю” (із змінами, внесеними рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017 № 24, від 22.02.2017 № 59 та від 16.03.2017 № 85),
http://nazk.gov.ua/sites/default/files/roz_yasnennya_20.03.17_docx.docx.pdf;

Роз’яснення щодо визначення суб’єктів декларування, передбачених підпунктом “и” пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права),

http://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_yuopp.docx.pdf;

загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

http://nazk.gov.ua/news/zagalni-rekomendaciyi-pry-roboti-z-yedynym-derzhavnym-reyestrom-deklaraciy-osib-upovnovazhenyh;

роз’яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, із заповнення розділів декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

http://nazk.gov.ua/deklaraciya