Всеукраїнська науково-практична конференція курсантів і студентів «Пожежна та техногенна безпека: наука і практика» 5-6 квітня 2017 року

До участі в конференції запрошуємо курсантів і студентів вищих навчальних закладів.
У ході роботи конференції буде проведено пленарне засідання та організовано роботу тематичних секцій.
Мова конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції слід оформити тези доповіді для публікації у збірнику матеріалів та заявку учасника, в якій вказати форму участі
( о ч н а , з а о ч н а ), та представити їх в організаційний комітет до 20 січня 2017 р.
Мета конференції: підтримка і розвиток наукової та науково-технічної діяльності курсантів та студентів, які здобувають професійну освіту у галузі пожежної та техногенної безпеки, стимулювання інтересу до теоретичних досліджень та практичного застосування знань у професійній діяльності.