Відбувся відкритий захист дисертаційної роботи Рябоконь Вікторії

1 липня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.133.05 Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся відкритий захист дисертаційної роботи начальника відділу редакційно-видавничої діяльності Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України Рябоконь Вікторії (на фото) на тему: «Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності в учнів на уроках української мови в основній школі» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Симоненко Тетяна Володимирівна).

ННВВ