VII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

VII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій»

19 та 20 травня в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України відбувалася VII Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій».

Організаторами конференції виступили: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (м. Київ), Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ), Габровський технічний університет, Республіка Болгарія (м. Габрово), Вільнюський технічний університет Гедиміна, Республіка Литва (м. Вільнюс), Школа пожежних рятувальників департаменту Пожежної безпеки та порятунку при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки, Командно-інженерний інститут МНС Республіки Білорусь (м. Мінськ), Гомельський інженерний інститут МНС Республіки Білорусь (м. Гомель), Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації МНС Республіки Білорусь (с. Светлая Роща, Мінська обл.), ТОВ «Стар Технолоджи» (м. Київ), Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, Polska.

За програмно-реєстраційними даними у конференції (очно та заочно) взяли участь 412 учасників, з них 21 доктор наук та 107 кандидатів наук з України, Республіки Білорусь, Республіки Литва, Республіки Грузія, Республіки Болгарія, Республіки Польща.

На початку конференції т.в.о. начальника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля полковник с. ц. з. Станіслав Басараб привітав учасників та зазначив: «Пріоритетним завданням ДСНС України є попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій. Успішне виконання цього завдання неможливе без наукових пошуків у напрямі розробки ефективних технологій запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, глибокого вивчення всіх складних процесів і взаємодій, які супроводжують стихійні лиха та техногенні катастрофи. Тож проблеми теорії та практики ліквідації надзвичайних ситуацій, а також усі питання, пов’язані з попередженням їх виникнення та мінімізацією наслідків, викликають виправданий інтерес та є актуальними у світлі реалізації основних завдань та вимог Кодексу цивільного захисту України».

На пленарному засіданні були заслухані 5 доповідей, проведено телеміст із представниками Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації МНС Республіки Білорусь.

Робота конференції проходила у чотирьох секціях: «Реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та ліквідація їх наслідків»; «Розвиток та застосування засобів цивільного та протипожежного захисту»; «Фізико-хімічні процеси, чинники їх виникнення та моделювання в умовах пожеж і надзвичайних ситуацій» та «Методи та засоби навчання, як елементи системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки».

На секційних засіданнях було заслухано 27 доповідей наукових, науково – педагогічних працівників, ад’юнктів, студентів та курсантів, до сфери інтересів яких відносяться питання пожежної та техногенної безпеки, а також цивільного захисту.

Під час конференції був охоплений широкий спектр питань щодо тактичної підготовки особового складу підрозділів ДСНС, технічного забезпечення гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт, застосування інформаційних технологій у дослідженні та моделюванні надзвичайних ситуацій, які висвітлювались на пленарному засіданні та секціях. Розглянуто питання щодо визначення базового (єдиного) підходу при висвітленні у національних звітах стану екологічної та техногенної безпеки.

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» продемонструвала високий науковий рівень доповідей та повідомлень з різних аспектів досліджуваної проблеми і зібрала чималу кількість науковців, педагогів вищої школи, зокрема, і представників практичних підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які займаються проведенням фундаментальних і прикладних наукових досліджень з актуальних проблем забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і території від техногенних аварій та природних катастроф.


Сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю