У ЧІПБ відбулася Міжвузівська наукова конференція «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє»

У ЧІПБ відбулася Міжвузівська наукова конференція «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє»

19 квітня в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України відбулася Міжвузівська наукова конференція молодих науковців, курсантів, студентів і слухачів «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє».

У роботі конференції взяло участь близько 80 ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, курсантів, студентів та слухачів, сферу інтересів яких складають питання гуманітарної підготовки працівників ДСНС України. Представили результати своїх наукових досліджень молоді науковці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Київського національного університету будівництва і архітектури, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ), Київського національного торгівельно-економічного університету, Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», Державного університету телекомунікацій (м. Київ), Черкаського регіонального відділення соціологічної асоціації України та Черкаського  медичного коледжу.

Виступили з доповідями понад 40 курсантів (студентів) ЧІПБ та ЧДТУ.

Із вітальним словом до учасників звернувся начальник факультету цивільного захисту та управління майор с. ц. з. В’ячеслав Гора, який наголосив, що простір наукового спілкування відкриває нові можливості, а діалог сприяє розвитку науки.

Слід зазначити, що ця конференція проводиться щорічно. Це підкреслює необхідність гуманітаризації технічної освіти. Метою її проведення є формулювання відповідних часу ключових соціально-філософських проблем; розгляд освіти як засобу формування національно-орієнтованого громадянина України; обговорення можливих аспектів і наслідків новітніх освітніх процесів, зокрема, крізь призму історичного розвитку, економіки знань, соціальних технологій, філософської рефлексії.

У ході проведення заходу було охоплено широкий спектр питань щодо історичних, правових, освітніх, соціально-економічних та організаційно-управлінських аспектів розвитку гуманітарної освіти фахівців ДСНС України. Молодими науковцями констатується, що особливу увагу слід звернути на утвердження особистості як найвищої соціальної цінності, впровадження гуманістичних взаємовідносин в органах і підрозділах цивільного захисту, формування світогляду та життєвої позиції працівників, реалізацію громадянських прав та свобод особового складу, забезпечення їх морально-психологічного, духовного, культурного, фізичного розвитку та створення умов для здійснення ефективної професійної діяльності, створення і вдосконалення засобів, форм і методів індивідуальної виховної роботи з фахівцями служби цивільного захисту.


 

 

Кафедра ГН та ІМ,

сектор зв’язків зі ЗМІ та РГ