Соціально-психологічні тренінги – як засіб формування, розвитку та корекції можливостей вихованців

Соціально-психологічні тренінги – як засіб формування, розвитку та корекції можливостей вихованців

Одним із завдань психологічного забезпечення службової діяльності в інституті є впровадження нової комплексної форми професійно-психологічної підготовки персоналу – тренінгових технологій, формування у курсантів відповідних професійно важливих психологічних якостей, психологічної стійкості, навичок безпечної поведінки, уміння вирішувати свої психологічні проблеми та управляти конфліктними ситуаціями з урахуванням особливостей несення служби. З цією метою психологи інституту використовують соціально-психологічні тренінги як засіб формування, розвитку та корекції можливостей курсантів. Так у лютому та березні начальником сектору психологічного забезпечення підполковником служби цивільного захисту Сергієм Мордюшенком та психологом сектору майором с.ц.з. Тетяною Лаврик були проведені тренінги для курсантів 1-го курсу. Теми були вибрані виходячи із особливостей стану та розвитку колективу, виявленого під час вивчення соціально-психологічного клімату на курсі.

На відміну від традиційних методів навчання соціально-психологічний тренінг спрямований передусім на розвиток особистості, формування ефективних комунікативних умінь, засвоєння навичок як ділового спілкування, так і неформального, формування впевненості в собі та зниження тривожності у спілкуванні, стійку мотивацію до саморозвитку.

Сектор психологічного забезпечення,

сектор зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю